Rica text-01.png
מתנה-לערכת-שעווה-לבית.jpg
מתנה-לערכה-מקצועית-שעווה-למכון.jpg
ערכות משתלמות עם מתנות מפנקות
מתנה-לערכת-שעווה-לבית.jpg

 בנוסף קבלי במתנה!

מתנה מפנקת!

שמן לאחר שעווה 1 ליטר

269 שח

5-רולרים.jpg

5 רולרים:

דבש, טיטניום, לימון, כלורופיל, אלוורה

ערכת שעווה מפנקת ביתית בעיצוב לבן

ערכת-שעווה-לבית-בעיצוב-לבן.jpg

הערכה מכילה:

- מחמם שעווה רולר לבן אן אנד די 

- 5 רולרים שעווה ליפוסולובלית 

- חבילת נייר להסרת שעווה (100 יח')
- 1 קרם הרגעה לאחר שעווה 500 מל'

מתנה-לערכת-שעווה-לבית.jpg

 בנוסף קבלי במתנה!

מתנה מפנקת!

שמן לאחר שעווה 1 ליטר

269 שח

5-רולרים.jpg

5 רולרים:

דבש, טיטניום, לימון, כלורופיל, אלוורה

ערכת שעווה מפנקת ביתית בעיצוב שחור

ערכת-שעווה-לבית.jpg

הערכה מכילה:

- מחמם שעווה רולר שחור אן אנד די 

- 5 רולרים שעווה ליפוסולובלית 

- חבילת נייר להסרת שעווה (100 יח')
- 1 קרם הרגעה לאחר שעווה 500 מל'

מתנה-לערכת-שעווה-לבית-מחמם-800-מל.jpg

 בנוסף קבלי במתנה!

מתנה מפנקת!

- שמן לאחר שעווה 1 ליטר

- מגן טבעות למחמם שעווה (50 יחידות)

499 שח

ערכת שעווה מחמם פחיות בעיצוב לבן

ערכת-שעווה-לבית-מחמם-800-מל-בעיצוב-לבן.jpg

הערכה מכילה:

- מחמם שעווה לבן פחית 800 גר' אן אנד די 

- 1 פחית שעווה ליפוסולובלית בננה 800 גר' 

- 1 פחית שעווה מתקלפת אבוקדו 800 גר' 

- חבילת מקלות עץ לשעווה (100 יח')

- 1 חב' נייר להסרת שעווה (100 יח')
- קרם לאחר שעווה קוקוס 500 מל'

מתנה-לערכת-שעווה-לבית-מחמם-800-מל.jpg

 בנוסף קבלי במתנה!

מתנה מפנקת!

- שמן לאחר שעווה 1 ליטר

- מגן טבעות למחמם שעווה (50 יחידות)

499 שח

ערכת שעווה מחמם פחיות בעיצוב שחור

ערכת-שעווה-לבית-מחמם-800-מל.jpg

הערכה מכילה:

- מחמם שעווה שחור פחית 800 גר' אן אנד די 

- 1 פחית שעווה ליפוסולובלית אזולן 800 גר' 

- 1 פחית שעווה מתקלפת אבוקדו 800 גר' 

- חבילת מקלות עץ לשעווה (100 יח')

- 1 חב' נייר להסרת שעווה (100 יח')
- קרם לאחר שעווה פחם עם שמן המפ 500 מל'

מתנה-לערכה-מקצועית-שעווה-למכון.jpg

 בנוסף קבלי במתנה!

מתנה מפנקת!

- שמן לאחר שעווה 1 ליטר

- מגן טבעות למחמם שעווה (50 יח')

835 שח

10-רולרים.jpg

10 רולר שעווה

דבש, 2 טיטניום, לימון, פחם,
2 כלורופיל, אזולן, 2 אלוורה.

ערכת שעווה מקצועית למכון בעיצוב לבן

ערכה-מקצועית-שעווה-למכון-בעיצוב-לבן.jpg

הערכה מכילה:

- מחמם שעווה לבן אן אנד די 800 גר'

- מחמם שעווה רולר לבן אן אנד די 

- 1 פחית שעווה מתקלפת 800 גר' אבוקדו

- 1 פחית שעווה ליפוסולובלית 800 גר' בננה

- 10 רולרים שעווה ליפוסולובלית 

- חבילת מקלות עץ להסרת שעווה (100 יח')

- חבילת נייר להסרת שעווה
- 1 קרם הרגעה לאחר שעווה 500 מל'

מתנה-לערכה-מקצועית-שעווה-למכון.jpg

 בנוסף קבלי במתנה!

מתנה מפנקת!

- שמן לאחר שעווה 1 ליטר

- מגן טבעות למחמם שעווה (50 יח')

835 שח

10-רולרים.jpg

10 רולר שעווה

דבש, 2 טיטניום, לימון, פחם,
2 כלורופיל, אזולן, 2 אלוורה.

ערכת שעווה מקצועית למכון בעיצוב שחור

ערכה-מקצועית-שעווה-למכון.jpg

הערכה מכילה:

- מחמם שעווה שחור אן אנד די 800 גר'

- מחמם שעווה רולר שחור אן אנד די 

- 1 פחית שעווה מתקלפת 800 גר' אבוקדו

- 1 פחית שעווה ליפוסולובלית 800 גר' בננה

- 10 רולרים שעווה ליפוסולובלית 

- חבילת מקלות עץ להסרת שעווה (100 יח')

- חבילת נייר להסרת שעווה
- 1 קרם הרגעה לאחר שעווה 500 מל'